Realizacja mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0222 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Go to top